IABR

IABR IDENTITEIT

Hoe maken we stad? De stad is de toekomst maar dan moet deze wel beter bestuurd, ontworpen en gepland worden. Hiervoor is de input van deze verschillende groepen nodig. IABR biedt het platform om deze groepen met elkaar in discussie te kunnen laten gaan over het verbeteren van de stad.

De driehoek is in de architectuur de sterkste vorm. De discussie wordt visueel laten zien door de de vorm van een pijl of driehoek, die een bepaalde richting aangeeft, evenals het gebruik van de typografie die gestructureerd is maar ook door elkaar kan lopen. De discussies om daardoor sterker te worden als stad.